Kunsttag: Matz Mainka y Javier de la Rosa. April 2017